Program únikových dverí  Existujú produkty

Ochrana ľudí, najmä v situáciách, kedy môže vypuknúť panika, je veľmi dôležitá. Prevedenie únikových dverí možno kombinovať s radom ďalších funkcií, napr. s protipožiarnou funkciou, ochranou pred dymom, s tepelnou izoláciou s vyššími parametrami, motorickou aj automatizovanou obsluhou.

Na stránke
Zobrazí položky